Monday, February 28, 2005

Peranan Muslimah dalam Merealisasikan Generasi Al-Quran


“Behind a great man, there must be a great woman"

Kata-kata ini menggambarkan betapa pentingnya peranan wanita dalam melahirkan dan membentuk manusia yang hebat. Bagi mereka yang telah berkahwin, peranan sebagai isteri perlu dilaksanakan sebaik mungkin dan seterusnya melahirkan generasi yang terbaik sebagai penyambung zuriat mereka.

Bagi yang belum berkahwin, terutamanya mahasisiwi Islam, adalah penting untuk mempersiapkan diri untuk manjadi wanita, malah seorang muslimah yang terbaik. Untuk menjadi isteri kepada seorang yang hebat pastinya kita tidak mengetahui siapa yang bakal berjodoh dengan kita, kerana jodoh pertemuan adalah dibawah pengetahuan Allah. Namun yang pasti, mereka mampu untuk menjadi seorang ibu yang hebat dengan mempersiapkan diri dengan segala bentuk kemahiran dan ilmu yang sepatutnya, sebagai persediaan untuk menjadi seorang ibu kepada seorang yang hebat.

Wanita merupakan salah satu daripada perhiasan ciptaan Allah SWT untuk manusia sebagaimana Allah berfirman:

زين للناس حب الشهوات من النسآء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك مع الحيوة الدنيا والله عنده حسن المئاب
- آل-عمران: 14

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan apa-apa yang diingini iaitu; wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak ,kuda pilihan, binatang-binatang ternakan dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di udnia dan disisis Allahlah tempat kembali yang baik( Syurga).” Al-Imran:14

Bagi orang-orang mukmin, mereka tidak menjadikan seluruh wanita itu sebagai perhiasan kehidupan duniawi mereka, sebaliknya wanita solehahlah yang menjadi idaman mereka kerana sebahagian hadis riwayat Muslim yang bermaksud: “Dunia adalah kenikmatan dan seindah-indah kenikmatan dan kesenangan adalah wanita solehah”.

Sebelum dibicarakan tentang peranan kaum wanita dalam merealisasikan generasi Al-Quran terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan Generasi Al-Quran.

Generasi Al-Quran ialah generasi yang telah dididik hati dan jiwa mereka dengan nur keislaman dan keimananan yang sebenarnya. Generasi ini telah pun dipimpin oleh pemimpin besar sendiri iaitu Nabi Muhammad SAW.

Sebenarnya generasi Al-Quran yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW sentiasa rakus untuk melakukan ibadah. Ibadah itu merupakan satu pengisytiharan mutlak sebagai hamba Allah SWT tanpa berkongsi dengan tuhan selain daripada Allah SWT. Mereka menjadikan malam hari sebagai waktu yang plaing sesuai untuk beribadah kepada Allah SWT, bertemu, berbual, dan bermesra dengan Allah SWT pada waktu manusia lain sedang nyenyak tidur, mereka menangisi lantaran takut kepada Allah SWT. Menyesali atas kelalaian mereka. Mereka sujud di hadapan Allah, memuji Allah SWT serta ruku’ dengan khusyu’ dan rendah diri di hadapan yang menciptakan mereka.

Generasi Al-Quran bukanlah satu generasi yang hanya menhubungkan diri kepada Allah semata-mata dengan sentiasa berkhalwat di Mihrab Imamah tanpa menoleh kepada persekitaran yang penuh dengan kefasadan dan kemungkaran. Mereka juga adalah Qiadah Al-Jundiah yang tangkas mempertahankan Islam dan gigih menyebarkan Islam di samping menundukkan kuasa Jahiliyah yang bermaharajalela dimuka bumi. Dengan sebab itu mereka sentiasa direntangi dengan bermacam kezaliman, kekejaman, dan penyeksaan yang yang berhajatkan kepada jiwa yang sabar dan hati yang sentiasa dekat kpada Allah. Justeru itu, sedikit ruang masa perlu diperuntukan untuk memuji dan sujud kepada Allah SWT. Firman Allah SWT:

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
– طه:130

“Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakana dan bertasbihlah sambl memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya”.

Pengetahuan kita terhadap sejarah Islam sudah cukup untuk kita mengerti bahawa Generasi Al-Quran yang Rabbani ini bukan sahaja hanya sujud kepada Allah SWT di waktu tengah malam semata-mata, malah ia juga sujud kepada Allah SWT bilamana Allah menganugerahkan kepada mereka kenikmatan hidup. Hakikat ini dapat dibuktikan dengan satu peristiwa di mana Saad bin Waqqas telah pun mencapai kemenangan besar dalam sejarah Islam. Ia bersama tenteranya telah berjaya meleburkan kekuatan Kerajaan Parsi sehingga berjaya menerjah masuk ke gerbang Istana Raja Kisra. Apabila segala macam kekayaan berada di hadapan mereka, Saad bin Waqqas dengan penuh khusyu’ terus sujud di hadapan Tuhan sebaik saja beliau masuk ke Istana Kisra. Lantas beliau membaca ayat Al-Quran :

كم تركوا من جنت وعيون* وزروع ومقام كريم* ونعمة كانوا فيها فاكهين* كذلك وأورثناها قوما آخرين* -الدخان:25-28

“Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah dan kesenangan yang mereka nikmatinya. Demikianlah kami wariskan semuanya itu kepada kaum yang lain.”

Inilah sikap generasi Al-Quran yang unik. Hidup dan matinya hanya untuk Allah SWT dan untuk beribadat kepada Allah SWT semata-mata. Firman Allah :


قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين –الأنعام:162

“Sesungguhnya sembahyangku, ibadatkau, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan Semesta Alam”- (Al-An’am:162)

Oleh yang demikian, untuk membentuk generasi Al-Quran pada zaman yang penuh mencabar ini, muslimah mempunyai peranan yang sangat penting dalam malahirkan dan merealisasikan generasi Al-Quran ini.

Antara peranan-peranannya ialah:

1) Peranan Muslimah sebagai Isteri
- Seorang isteri itu hendaklah sentiasa taat kepada suaminya selagimana suaminya tidak menyuruh ke arah kejahatan dan kemaksiatan di samping ia taat kepada Allah SWT dalam menjalankan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya.
- Nilai ketaatan isteri kepada Allah diukur dari sejauh manakah ia dapat menunaikan kewajipan kepada suaminya.

2) Peranan Muslimah sebagai Ibu
- Peranan muslimah sebagai ibu ialah menyelamatkan generasi masa hadapan dari azab Allah SWT. Mereka hendaklah mendidik anak-anak ke arah menghayati Islam yang sebenarnya dan mengamalkan dalam kehidupan mereka. Membentuk diri-diri mereka dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar, Umar, Osman, ali dan lain-lain. Seterusnya, seorang ibu hendaklah menjadikan dirinya seorang ibu yang solehah seperti Asma’ binti Abu Bakar, umpamanya memberi perangsang kepada anaknya ketika menghadapi jiad dengan kata-kata yang sungguh membangggakan:

“Matilah dalam keadaan yang mulia atau hidup sebagai seorang yang sihat…janagn kamu rela hidup dalam kehinaan, kerana mati itu suatu yang pasti.”

3) Peranan muslimah sebagai Anggota Masyarakat
-Peranan muslimah sebagai anggota masyarakat ialah memikul tanggungjawab amaar ma’aruf dan nahi mungkar bersama-sama dengan kaum muslimin. Allah berfirman : yang maksudnya “Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong kepada sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma’aruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zkat an mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah .Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijakssana.”

Melengkapkan diri dengan thaqafah yang luas, kerana thaqafah sangat mempengaruhi tingkah laku manusia. Melalui thaqafah, manusia mampu berhujah dan mempunyai prinsip hidup. Oleh itu, thaqafah yang luas akan mampu melahirkan manusia mukmin yang redha memikul bebanan dan amanah allah.

Untuk mengembalikan semula cirri-ciri yang wujud pada generasi yang mulia iaitu generasi Al-Quran,kita mestilah melibatkan diri dan seterusnya menghayati pula dalam proses tarbiyah Islamiyah kerana melalui proses inilah, generasi tersebut akan dapat dikembalikan semula.

Tarbiyah Rabbaniah

Kita perlu bersegera melaksanakan proses tarbiyah secara menyeluruh dengan tujuan untuk melahirkan semula generasi baru dengan segala cirri-cirinya yang unggul. Generasi Al-Quran ini juga telah dirumuskan sebagai generasi Rabbani sebagaimana terungkap di dalam Al-Quran Surah Al-Imran :


ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادالي من دون الله ولكن كونوا ربنيين بما كنتم تعلمون الكتب وبما كنتم تدرسونAs-Syahid Sayyid Qutb menafsirkan kalimah Rabbaniah di dalam ayat tersebut ialah mereka yang menghubungkan diri kepada tuhan selaku hamba yang menyerahkan diri kepadaNya. Mereka mengambil segala skema tata hidup. Segalanya itu mereka lakukan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah SWT.

Melalui proses tarbiyah inilah, Allah SWT telah menampilkan peribadi Rabbani yang merupakan uswah dan qudwah iaitu Muhammad SAW. Peribadinya adalah merupakan manifestasi dan jelmaan dari segala nilai dan norma ajaran Al-Quran sebagaimana yang disebut oleh Aisyah r.a
كان خلقه القرآن
dan Rasulullah sendiri mengesahkan bahawa Tarbiyah Rabbaniahlah yang telah membentuk peribadinya sebagaimana yang telah disebut di dalam sebuah hadis:

ادبني ربي فأحسن تأديبي

Maksudnya: “Tuhanku telah mentarbiyah diriku dengan sebaik-baik pentarbiyahan”.

Asyyahid Sayyid Qutb telah merumuskan faktor pembinaan generasi seperti berikut :

1.Al-Quran sebagai sumber pembentukan yang satu-satunya. Natijah dari keaslian sumber ini ialah lahirnya generasi yang serba murrni hati, akal, tasawwur dan perasaan.

2. Membaca dan mempelajari Al-Quran dengan maksud untuk melaksanakan perintah Allah dengan serta merta sebaik sahaja didengar dan difahami.

3. Pengislaman yang sama sekali mengakhiri kejahilan silam dan memisahkan dari kejahilan sekitarnya.

Marhalah Tarbiyah

Mengikut perjalanan Sirah Nabawi, tarbiyah terbahagi kepada tiga peringkat:

Marhalah pertama :ialah kefahaman terhadap Islam menerusi pembacaan dan pengkajian ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah SWT .Ini dapat dilihat dengan turunnya Surah Al-Alaq sebagai ayat yang pertama yang memerintahkan Rasulullah supaya membaca dengan nama Tuhannya,

Marhalkah kedua : ialah memperdalamkan iman didalam jiwa seseorang muslim sehingga ianya mempengaruhi tindak tanduk, perasaan, akal dan akhlak. Ini dpat dilihat dengan turunnya Surah Al-Muzzammil yang memerintahkan Rasulullah supaya melakukan Qiyamullail, bertujuan untuk menambah dan menguatkan lagi hubungan dengan Khaliq.

Marhalah ketiga : ialah amalan yang berterusan dengan melakukan perkara yang difardhukan dan disuburkan dengan perkara sunat atau nawafil.


Firman Allah swt
اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفكسم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

"Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan ednagkan kamu meupai diri kamu sendiri”.

Penekanan yang perlu ditumpukan dalam Proses Tarbiyah

1) Berkebolehan untuk memimpin, membimbing dan mentarbiyah ummah
2) Berkemampuan untuk meyampaikan dan mempertahankan fikrah Islam yang didokong oleh harakah Islamiyah.
3) Kritikal dan tidak menjadi pengikut semata-mata. Ini disebabkan apa yang dibawa di hadapan masyarakat akan disoal oleh Allah SWT. Firman Allah SWT;

ولا تقفو ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كا أولئك كان عنه مسؤولا

“Dan jangalah kamu mengiuti apa yang tidak kamu mengetahui, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta dipertanggungjawabkan”.

4) Menghayati tuntutan-tuntutan amal jama’ie iaitu bekerja secara berjamaah bukan seorang diri.

Faktor Keberkesanan Tarbiyah:

1. Individu yang mahu mengislahkan dirinya lalu bermujahadah ke arah itu.
2. Mas’ul yang bertanggungjawab mendidik diri seseoarng. Ia mestilah terlebih dahulu membina dirinya sebelum membaiki diri orang lain. Ia mesti mengambil berat masalah orang yang dididik dan hendaklah bersifat dengan sifat rahmah.

Firman Allah;
لقد جأكم رجل من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم- التوبة:128

“Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sndiri berat terasa olehnya penderitaanmu, begitu mangambil berat ke atas kamu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin”.

3. Bai’ah yang baik yang dapat mempengaruhi pemikiran ,jiwa dan tindak tanduk sesorang.
4. Penglibatan adalah penting kerana tidak ada gunanya kita berteori atau bercita-cita untuk menjadi insan yang Rabbani tidak berusaha ke arah itu.
5. Mestilah mempunyai nizam yang rapi dengan programnya yang teratur dan menyusun perkara yang boleh membawa peningkatan iman, fikrah dan amal perbuatan. Di sinillah, perlunya kita menggabungkan diri dalam Jamaah.

Sebagai kesimpulannya, persediaan bagi para mahasiswi Islam sebenarnya bermula dari sekarang. Persiapkan diri dengan segala ilmu dan kemahiran yang sepatutnya. Generasi Al-Quran mampu direalisasikan sekiranya mereka bersedia untuk menjadi ibu kepada seorang yang hebat dan cemerlang didunia dan diakhirat. Namun yang pasti , diri mereka perlu diperbaiki dan diadun mengikut acuan Al-Quran terlebih dahulu sebelum membentuk peribadi orang lain. Wallahua’lam.
Perhatian..
Pengumuman tambahan:

Jgn salah faham..jgn salah tafsiran..sepatutnya awal2 lagi dinaluzriq dah bagitau..tapi terlupa, Artikel ni sebenarnya bukan dari dinaluzriq.. dinaluzriq ambil article ni dr abg. dinaluzriq yg pernah belajar di timur tengah (jordan)..dinaluzriq nak tulis bab2 tarbiah ni??!!..masyaAllah..sangat mantapla tu.. kalau saya boleh tulis semacam itu sekali..bukan..bukan..dinaluzriq cuma edit sikit saja.. Sbbnya saya cukup terkesan dgn artikel ni dan nak berkongsi dgn anda semua.. What should our muslimah do (including myself -muhasabah diri kita..mcm mana..?? )

Friday, February 25, 2005

nikmat yang dibazirkan..

“Ya Allah..awat mcm ni..sayangnya…”..kata dinaluzriq pada seorg shbt masa kat café..

Di atas meja di sebuah café sebuah kolej..2 pinggan nasi..dua gelas air yg hanya disentuh suku daripadanya… “kesian nasik tue..nangis dia...”

Geram dan rasa nak marah pun ada jugak bila tengok nasik yang ditinggalkan atas meja mcm tu.., kalau cara kasarla nak kata..

(Ni bahasa / ayat yg agak kasar utk diucapkan)..

“kalau dah tau tak habis, kalau dah tak mau makan banyak, yang pi gatai nak ambik bnyak2 pasai apa!!”..

“kalau ya pun nak diet, cakap saja pada kakak café tu; “kak,.. bagi saya nasik dua sudu je kak..tak nak banyk2..nanti tak habis..” …

Kan senang..habis cerita..untung2 boleh dapat nasik free..sbb kalau dah 50 sen pun nasik putih 1 polistrin penuh, 1 pinggan penuh (tak termasuk lauk)....inikan pula nasik dua sudu..


Cuba kita renung balik..di negara2 lain..Acheh, India, dll....manusia berebut-rebut nak dapatkan makanan..tapi yg kita di Malaysia ni..senang2 saja nak buang makanan..

Nasihat saya untuk diri sendiri dan semua..makanlah dan ambik makanan setakat rasa yg nak makan cukuplah..Tapi yang pasti..jgn dibazirkan makanan tue...ingat pada org susah..yang hanya makan nasik putih semata-mata, yang hanya berkuahkan air putih, yang hanya berlaukkan ulam, yang hanya seekor ikan dikongsi 10 anak beranak..fikir-fikirkanlah… “Sesugguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan..”

Thursday, February 24, 2005

Ma'ahadi..

Al-Ma'ahadil Mahmud..


Ku Lepaskan Resah Sepi

Maahadi,
Maafkan aku,
Kerana dahulu pernah kuketuk pintu kamarmu
Dengan wajah manis tersenyum berseri
Maahadi,
Maafkan aku
Kerana kini kembali kuketuk pintu kamar hati mu
Dengan haruman kuntum-kuntum puisi

Masihkah kau ingat Maahadi
Ketika kita bersama berkebun kasih
Menanam mesra
Sehingga lelalang, lelopak dan rimba belantara rebah
Terpana
dan kita bangunkan istana
dari lopak berpaya menjadi taman flora
dari tandus gersang menjadi ceria gemilang
dari tidak tahu menjadi pandai berilmu
dari tidak reti menjadi mahir IT

kau jugalah yang menyelak kasih, menyusun gigih
kau jugalah yang mengatur abjad, membelai harap
kau jugalah yang mengorban masa, menatang setia
kau jugalah mengubah warna, melakar gembira
bukan sesaat mengumpul cerita tetapi bertahun bersengkang mata
bukan sekadar menabur budi tetapi berlebih menabur bakti

biarpun sesekali terdengar suara kasar dibalik karang
biar pun sesekali terdengar angin liar berbisik sumbang
Misi, Visi, Kualiti, Kroni, Library, Busy, SSB, IT, Mati!
Kau tetap berdiri gagah memimpin tabah
Kau tetap bertongkat maruah memimpin rebah

Maahadi,
Siapalah kami ini untuk mengubah rasa
Sekadar anak-anak sekolah
Yang selalu dijeling salah
Yang selalu ditengking sergah
Sedang kolam rasa kami penuh bergantung pasrah
Mengharap mengerti sesuap rasa anak-anak sawah
Yang terpinggir tiada berada, tiada bermaruah

Maahadi,
Siapalah juga kami ini untuk mengubah rasa
Sekadar guru-guru amanah
Yang selalu menurut perintah
Yang tiada pernah membantah
Sedang tasik rasa kami penuh sarat dengan harapan
Mengaharap seteguk kasih secangkir bimbingan
Mendidik anak-anak bangsa menjulang kejayaan

Maahadi,
Apalah daya kami ini untuk mengubah rasa
Terpaksa mengutip madu di hujung rembulan
Terpaksa merelakan beburung terbang ke awan
Biar pun tertumpah kasih mesra bersulam janji
Biarpun melimpah bicara setia penuh mahsuri
Biar pun amanah bersama masih banyak berbakti
Kau tetap berundur melangkah pergi
Kau tetap beransur melangkah kaki
Serikkah tuan pada kami…
Rajukkah tuan kepadaa kami..

Maahadi,
Maafkan andainya puisi rasa menambahkan lagi segaris luka
Yang mencalar kedutan di kerut dahimu
Kerana kau tahu hati yang sebak pasti berombak
Kerana kutahu sungai yang mengalir pasti membanjir
Kerana kutahu air mata yang tumpah pasti melimpah

Maahadi,
Ku harap kau tentu kan bisa mengerti
Bahawa hati yang satu ini tetap berlagu sayu-merintih sepi
Ku harap kau tentu kan bisa mengerti bahawa hati yang satu ini tetap menagih pilu- melepaskan resah pergi
Ku harap kau tentu kan bisa mengerti
Bahawa hati yang satu ini harus ku simpan-sendiri-sendiri

“Maahadi…dekat disayang jauh dikenang….”Wednesday, February 23, 2005

muhasabatun nafsi..


Read the Quran..Today, Tomorrow and Everyday..

The ex-British President who was also The Secretary of British Colony in Malaya in the 19th century said, “So long as the Muslims have the Quran, we shall be unable to dominate them. We must either take it from them, or make them lose their love for it”.

Starting from the era of Prophet Muhammad SAW, the Yahudis (Jews), the Nasrani (Christians), have been trying to destroy the Aqidah of Muslims especially of the youngsters. They have been trying to demolish the Ukhuwwah (brotherhood) that was built by Rasulullah SAW among the Muslims and are planning much more evil in order to realize their mission.

In the Al-Baqarah it is stated, “Never will the Jews or the Christians be satisfied with thee unless thou follow their form of religion”- (Al-Baqarah: 120).

Let’s look into our society and examine it by looking into our inner selves. Whether we realize it or not but the non-believers have somewhat succeeded in their mission. Muslims, especially youngsters, have no interest in the reciting of the Quran. They don’t read or recite the Quran even once in a day. This circumstance is still worse since some of the Muslim youngsters cannot read the Quran or find it hard even to remember the basic surahs of the Holy Book.

Music seems more interesting compared to listening to the Words of Allah (The Recitation of Al-Quran). We like to listen to and easily remember the songs but hardly feel the need to remember the Surahs in the Quran. We love to read novels and entertainment magazines rather than reciting the Quran. We can spend much of our times to read them, but we don’t have time to read the Quran. We like to adore the Superstars and make them as our idols but we refuse to make the Muslim scholars as our idols.

Hence, let’s contemplate on all of the stuff above, and we can see how the objectives of the infidels affect our daily lives without our realizing it. So it indicates that the mission of the enemy of Islam is being fulfilled. So what are we doing?

When a society or nation obeys Allah with heart and soul they are fully rewarded for their actions, as Amirulmu’menin Ali (Karamallahu wajhah) said,: “When man feels obedience to God in command of his life and virtue shows him the straight path, hardships end and patience, though bitter bears sweet fruit. The tidal wave of fortunes dash and ten break and recede and God’s mercy extends over us all”. Likewise God promises in the Quran (verses 2 and 3, Surah At-Thalaq (Divorce). “And whoever keeps his duty to Allah, Allah will appoint a way out for him, and will provide for him from (A quarter) whence he has no expectation”.

So let us read the Quran today, tomorrow and everyday, and have a nice day with the nice rewards from Allah. Being close to the Quran means we are closer to Allah. Reward from Allah cannot be seen or even touched, but it can de felt by those who are sincere in getting the Barakah and the Mercy from Allah…


Penawar hati
Ingatkan Allah…
Bacalah Al-Quran..
Jiwakan tenang…Wednesday, February 16, 2005

"Mengapa dianggap 'enemy' sedangkan kita adalah 'partner'?.."


Kecewa dengan segelintir sikap manusia. Berkongsi dunia yang sama, berpegang kepada satu aqidah yang sama, dan mempunyai hadaf dan matlamat yang sama, tetapi manusia ini lebih suka mengambil sikap berkecuali. Itu pentingkan diri sendiri namanya...! Salahkah untuk kita saling bantu-membantu, bertolak ansur dan saling tegur-menegur? Salahkah untuk menganggap sahabat kita itu adalah “sahabat seIslam aku dan aku perlu menegurnya”?. Tidakkah Allah sangat menekankan soal itu?..
“Watawasaubil haqqi, watawasau bi-ssabri..”

Menjadi tanggungjawab bagi semua khalifah dimuka bumi ini yang menganggap dirinya adalah ahli dan gerakan Islam untuk saling lengkap melengkapi, bukan saling salah-menyalahi, dan bukan saling benci membenci. Sesiapa pun tidak akan untung mahupun rugi. Namun yang pasti, yang akan rugi adalah Ummat Islam sendiri dan yang untung adalah musuh-musuh Islam disekeliling. Mereka sentiasa memerhati dan merencana pelbagai strategi. Strategi dan perancangan yang kita sendiri tidak sedari. Benda apa..perkara apa..cuba selidik dan teliti sendiri..berlaku disekeliling kita…

Kita sepatutnya menganggap gerakan-gerakan Islam / dakwah ini sebagai “Partner in Nation Building”, bukan sebaliknya. Saling salah-menyalahkan tidak akan bertemu satu titik pertemuan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Walhal, hadaf dan matlamat adalah satu. Mengapa perlu mengambil sikap ‘keakuan’ dan tidak mengambil sikap ‘kekitaan’, walaupun tidak ‘sebulu’. Jadinya, semua salah, dan semua juga betul. Bagaimana untuk saling bantu membantu, dan saling lengkap-melengkapi?.Terpulang..

Ikutlah jalan yang disukai dan itu adalah hak pilihan masing-masing. Ada yang suka berkereta, ada yang memilih kapal terbang, dan ada yang suka menaiki bas. Walau apapun kenderan yang digunakan, jalan yang kita lalu adalah jalan yang menuju ke suatu destinasi yang sama. Semoga kita dipertemukan oleh Allah di destinasi tersebut, InsyaAllah..

Tuesday, February 15, 2005

Yang Utamanya.. (jiwang sikit..)

Kali ni versi jiwang…dinaluzriq sebenarnya kurang sikit bab jiwang2 ni.. (geli tengkuk rasanya..) Tapi sajak dibawah ni diberi oleh seorang sahabat (mestila perempuan..) so saja dinaluzriq postkan untuk dikongsi dan dihayati bersama…;)

Yang Utamanya

Yang Utamanya..
Kiranya kesempurnaan yang kau harapakan
Lebih tinggi dari gunung yang menimbun
Aku hanyalah bukit-bukit kecil yang sering dijejak

Kiranya kelebihan yang kau impikan
Lebih dari lautan yang tidak bertepi
Aku hanya liku-liku sungai kecil
Lagi sempit….yang hanya memburukkan
Pengembaraan di musafir

Kiranya keindahan yang kau inginkan
Lebih dari mutiara yang sinarnya dipandang
Dunia…aku Cuma sebutir darinya
Yang tertanam sepi di dasar lautan

Kiranya kesenangan yang kau idamkan
Lebih dari setaman kuntuman bunga mekar
Mengharum…aku Cuma setangkai tulip putih
Yang kembangnya tiada

Yang Utamanya..
Aku ada tawa yang ingin dikongsi bersamamu
Aku juga ada duka yang tidak mahu membebankanmu
Aku ada senyuman yang amat jarang kuukirkan
Aku juga ada tangisan yang mengiringi perjalanan
Bersamaku ada setulus kasih sayang buatmu
Selagi tempatku ada dihatimu

Bersamaku bertamunya rindu yang tidak kenal jemu
Selagi diriku ada diingatanmu…
Dan..
Bersamaku ada bahagia yang ingin
Kutahtakan buatmu
Selagi kau ikhlas meniti liku-liku bersamaku

Yang Utamanya..
Bersamaku ada doa yang sentiasa digalas
Dibelakan detik mencipta usia
Hilangnya doa andai Sakaratul maut menjelma
Bersamaku ada kesetiaan…umpama
Karang yang teguh di lautan bergelora
Akan hilangnya setia andai karang diganggu
Utuhnya
Bersamaku ada kejujuran..ibarat
Langit membumbungi bumi
Hilangnya jujur saat langit dan bumi bersatu

Yang Utamanya…
Dalam aku semua itu
Telah dituliskan bertemu denganmu
Dan..dalam aku semua itu
Setiap lafazmu tertanam suci untuk impianku
Dan..antara aku dan dirimu
Hati menjadi penghulu dalam doa bersatu

Yang terutamanya…
Aku bukan seperti Ummul Mukminin Siti
Khadijah
Aku juga bukan sepintar Siti Aisyah
Bahkan bukan juga Fatimah puteri Rasulullah
Apatah lagi setabah Asiah
Akulah wanita seadanya…
Hidup di penghujung zaman
Zaman yang penuh kejijikan dan kehinaan

Sinarku kini menanti
Hadirmu solehnya lelaki
Menumpang hidupmu di jalan redha Ilahi
Bersama huluran berkat Rabbul Jalil..

Monday, February 14, 2005

Dimana umat Islam???..

Gerakan Yahudi Sedunia Ingin Hancurkan Islam.

Gerakan Yahudi telah meluas di seluruh dunia melalui berbagai-bagai pertubuhan sulit. Di Malaysia juga terdapat pertubuhan sulit ini yang berselindung disebalik tabir pertubuhan atau badan kebajikan dan kemanusiaan. Free Missionary, Kelab Rotary dan Kelab Lion serta Bahai telahpun bertapak di Malaysia. Inilah sebabnya gerakan Islam tidak boleh bergerak dengan lancar. Gejala-gejala keruntuhan akhlak berleluasa dan fahaman sekularisme semakin hari semakin kuat.

Pertubuhan-pertubuhan ini terdapat di ibukota dan di daerah-daerah di seluruh Malaysia. Pada suatu masa terdapat di sebuah hotel di ibukota satu perhimpunan Kelab Rotary. Ini bererti kelab ini bergerak dengan cergas. Pada malam Jumaat 4 Oktober 1974, Kelab Rotary telah mengadakan jamuan makan malam sempena persefahaman dunia yang bertempat di Ipoh, Perak dan dihadiri orang-orang kenamaan di tempat itu. Ajaran Bahai juga terdapat di negeri Kedah dan Kelab Lion pula bergerak dan meluas di seluruh Malaysia. Ini bererti gerakan Yahudi bermaharajalela dalam negara kita yang dicintai.

Rancangan Menghancurkan Islam dan Umat.

Seorang peguam yang berbangsa Amerika yang beragama Yahudi iaitu Andre Clain telah membentangkan kepada masyarakat Amerika di New York bahawa protokol-protokol pendita Sahyun sebenarnya satu gerakan sedunia yang dijalankan oleh Majlis San Handren. Beliau juga telah menulis di dalam akhbar suara wanita Chicago pada tahun 1945. PBB yang terletak di New York bukanlah satu hasil kajian dan keputusan Khahila sebelum kongres tersebut. Amerika sekarang dalam genggaman Khahila Sir Henry Ford 1 (pengasas dan ketua syarikat motor Ford) telah menerbitkan petikan protokol Yahudi itu pada awal lagi. Menurut catitannya, pergerakan Yahudi sebagaimana yang diperjelaskan oleh Prof, Serges Alnilus dalam sebuah risalah yang bernama ‘Protokol Zionis’ yang dicetak pada tahun 1905 bahawa para cerdik pandai Yahudi telah membuat satu rancangan yang berupa teori untuk menjajah secara aman di seluruh dunia. Prof. Sergei Alniluslah dunia mengetahui segala rahsia ziois itu dan buku-buku catitan rahsia Yahudi itu dipamerkan di muzium British pada tahun 1905.

Hasil muktamar paderi-paderi seluruh dunia De Faui Sazelic sejak tahun 1897-1905 adalah seperti berikut :

- Melenyapkan sistem pemerintahan Islam
- Mengahapuskan Al-Quran atau mengaburi gambaran yang sebenar sehingga manjadi kabur
- Hancurkan akhlak Islam, fikiran mereka, hubungan mereka dengan Allah dan bebaskan meereka menurut hawa nafsu
- Melenyapkan persatuan Muslim.
- Meragu-ragukan Muslim terhadap agamanya
- Melemahkan bangsa Arab
- Mendirikan Negara-negara dictator di Negara-negara Islam
- Pisahkan Muslim dari menguasai perindustrian dan biarkan mereka hancur dengan bangsa-bangsa barat
- Menyekat tokoh-tokoh Islam dan tamatkan gerakannya serta menghinakan para ulama-ulama Islam
- Rosakkan wanita dan kembangkan pergaulan bebas.
- Menubuhkan seberapa banyak sekolah di merata-rata Negara Islam dengan dipimpin oleh beberapa tenaga pengajar Kristian dan Yahudi.
- Menghantar sebanyak mungkin pengembang-pengembang agama Kristian di seluruh dunia Islam.
- Membuka pintu seluas-luasnya kepada belia-belia Islam yang menyambung pelajaran ke Negara-negara Kristian supaya dapat menguasai kebudayaan Kristian dan mereka kosong dengan prinsip-prinsip secara Islam.
- Mengeluarkan dan menyebarkan buku-buku yang boleh merosakkan belia-belia Islam dan melalaikan mereka daripada penumpuan kepada ilmu pengetahuan yang tulen.
- Menguasai pengajaran di Negara-negara Islam dengan system secular yang bebas dari agama dan Aqidah.
- Tindakan yang bersungguh-sungguh ke arah merosakkan belia-belia Islam dengan hidangan minuman keras, perempuan-perempuan pelacur, gambar-gambar bogel. Kisah-kisah lucah, penyanyi-penyanyi dan kesenian muzik.
- Memonopoli semua kegiatan ekonomi, mengawal pusat-pusat membeli-belah dan mungkin kekayaan di Negara-negara Islam.
- Menghidupkan semula tamadun lapuk seperti tamadun jahiliyah yang dijadikan satu adat kebiasaan supaya menutup mata para belia Islam dan generasi baru Islam daripada melihat tamadun Islam di zaman yang silam.
- Mengubah fakta sejarah Islam dan mengaburi peristiwa-peristiwa serta membesarkan beberapa sudut kelemahan yang remeh-temeh sehingga belia-belia Islam benci kepada peristiwa-peristiwa yang tertentu yang akhirnya akan benci kepada Islam.
- Menciptakan fahaman-fahaman dan aliran serta dasar-dasar hidup duniawi, memesongkan parti-parti politik yang kosong dari roh agama dan menceraikan agama dengan kedaulatan.
- Memperalatkan Yahudi sebagai batu loncatan, diasakan permusuhan ke atas Islam di Palestin kerana disitu asalnya pusat Negara Islam.

Sebanyak 21 protokol Yahudi yang diringkaskan daripada 24 protokol iaitu keputusan dan cadangan pendita-pendita Yahudi mengenai cara-cara untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Mereka telah berjaya menjalankan segala rancangan mereka dan mereka telah berhasil meracuni dunia Islam. Umat Islam masih tidur dan masih lupa terhadap kewajipan dan tanggungjawab sebagai Muslim.

Kejatuhan Negara-negara Islam dan ditakluki oleh orang bukan Islam serta dipecah-pecahkan mereka seperti kejatuhan Turki, penaklukan Negara Mesir dan perpecahan Baghdad di samping Baitul Maqdis tanah suci umat Islam ke-3 diambil secara haram oleh rejim Israel adalah sebab umat Islam tidak patuh kepada hukum-hukum Allah dan leka dengan kemewahan dan kemegahan dunia serta lalai dengan nikmat-nikmat yang ada pada mereka. Maka akhir sekali mereka ditakluk dan ditindas.

Protokol ini dibuat pada tahun 1905. Sekarang kita berada di alaf baru. Sudah berapa tahun protokol ini dilaksanakan dan bagaimana dengan natijahnya terhadap umat Islam. Kita boleh lihat sendiri hasil-hasilnya. Apakah tindakan kita yang mengetahui peranan sebagai seorang muslim dan daie umat Islam pada masa akan datang?..

Friday, February 11, 2005

Buat renungan bersama..Sahabat2 yg bergelar Muslimah..

BismiLlahirrahmaanirrahiim..

Assalamualaikum w.b.t. dan salam ikhlas penuh ukhuwwah.

Pandanglah kata-kataku ini dengan pandangan kasihnya seorang saudara terhadap saudara yang lain. Renunglah dengan mata hatimu setulusnya. Janganlah dek kerana peribadi burukku, menghalang dirimu melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri dan demi keagungan agama
Allah. Ambillah mutiara kata yang baik buat teladan dan tinggalkan kata-kataku yang menyimpang daripada landasan kebenaran.

Sahabatku...

Bermula hari ini binalah sebuah kehidupan baru. Jadilah manusia berhati mulia dan tegakkanlah sinar keislaman dalam dirimu, semoga nur Ilahi akan membening seluruh perjalannan hidupmu.

Duhai sahabat muslimahku...

Keremajaanmu menyegarkan pandangan, dan melimpahkan nyaman pada malam. Dengan keremajaanmu, kau bisa sahaja menakluk dunia dalam lalai dan leka tanpa kesedaran. Ingatlah, kau bukan dilahirkan sebagai penggoda yang melekakan dunia. Kesegaran dan kejelitaanmu adalah fana belaka. Kelembutan yang menghiasi gerak langkah dan lentuk tubuhmu bakal
menyaksikan kau cepat terdedah kepada bahaya dan bahana maksiat.

Peliharalah keindahan yang kau miliki kerana Allah mengujimu dgn menerbitkan kau pada bentuk yang teramat indah, halus dan sempurna. Berhati-hatilah kerana sesungguhnya kaum Adam akan menilaimu dgn pandangan yang luar biasa.

Cahaya keriangan di wajahmu adalah kilauan senjata yang menawan. Madu yang menitiskan sarinya meresapkan manisnya dari bibir langsung ke hati adalah suara lembut sang gadis. Elokkanlah nada suaramu dan perlahankan gema bahasamu. Berhati-hatilah menggunakan lidahmu, jangan sampai bibirmu menutur bait-bait tajam yang akan menyakiti hati orang lain. Fikirlah dengan akalmu sebelum bersuara dan pandanglah teman bicara. Tertib dan sopanmu bagai hembusan angin yang menyamankan, yang bakal ditanggapi menyamai keindahan yang kau miliki setanding dengan ketulusan peribadimu

Sahabat muslimahku..

Jagalah matamu kerana pandangan mata akan mengalir ke hati dan terbiaslah sesuatu dari panahan syaitan durjana. Jangan sesekali kau memandang mata lelaki dengan sejenak renungan. Jangan biarkan mereka mentafsirkan makna yang bukan kau mahukan. Pandanglah
tanpa memberi sebarang makna. Jadikanlah ghadul basar sebagai hiasan matamu. Rebahkan pandanganmu, renunglah setiap inci bumi, nescaya kau berjaya menghindari dosa yang cuba merapati mu.

Ukhti yang dikasihi..

Sesekali, mendongaklah ke langit dan lihatlah kerdipan bintang-bintang, nescaya kau kan temui berjuta keagungan ciptaan Rabbul A`lamin. Betapa hidup ini berjalan di atas makna hikmah dan terselindung daunan pengertian. Hari-hari yang dilalui sebenarnya menyembunyikan banyak hakikat dan makrifat. Sedarlah, hidupmu ini hanyalah secebis dari erti kehidupan.
Selamilah dasar hatimu dan berbisiklah pada diri; Alangkah kosongnya jiwa, alangkah hinanya roh tanpa hiasan apa-apa. Salutilah tubuhmu dengan iman. Kerana ia sangat manis pada pandangan jua perhiasan. Bersihkanlah hatimu, kemanisan iman sukar dikecapi tanpa janji Tuhan.

Jadilah seorang muslimah yang gemar merenung kejadian yang berlaku dan memerhati hikmah dengan mata hati. Muslimah sejati adalah mereka yang selalu berhikmah dalam berkata-kata dan meletakkan perasaan rendah diri sebagai asas mencari ketaqwaan. Zuhud dalam pencarian dunia dengan meletakkan tasawuf ke akhirat sebagai pedoman serta melupakan sifat cintakan dunia yang berlebihan.

Serikandi muslimah sejati..

Alangkah baiknya di saat-saat kau dilanda tribulasi, kau tega mengutip akar-akar kemelaratan dan teguh mengukir senyum buat pengubat kerungsingan. Tatkala kau dalam dilema permasalahan yang meruncing serta kau berasa putus harap dengan dunia, maka sebutlah dan
zikirlah berkali-kali ke hadrat Ilahi moga-moga kau bakal bertemu kedamaian.

Sucikan wajahmu dengan air wuduk dan basahkan matamu dengan airmata keinsafan. Tundukkanlah sepenuh hatimu jua dahimu ke tikar sejadah beserta lafaz dan doa kau
hembuskan seikhlas jiwa, semurni sanubari memohon keampunan. Renunglah, resapkan kekaguman dan kuatkan keyakinan bahawa hayatmu setiap detik di bawah naungan Allah swt. Kecintaan Tuhan melimpah dan melaut di segenap penjuru alam, walaupun pada yang lupa erti
kehidupan. Dan, roh ketenangan akan mendakap dirimu hingga kau terasa tiada tabir yang menabiri setiap kali pertemuan kau dan Dia. Ketaqwaan hendaklah dipupuk agar matlamat dan cita-cita yang kau bawa akan tercapai suatu masa kelak dengan izinNya, Insya Allah..

Alkhirul kalam, ingatlah, walau setinggi manapun kedudukanmu di mata masyarakat, jangan sesekali menyombong diri. Sesungguhnya wanita itu lemah. Dan dijadikan ar-rijal sebagai pelindung buatmu. Carilah lelaki yang baik budinya dan teguh imannya. Inilah yang bakal mengukuhkan akar kebahagiaan rohani dan tunjang kecintaan kepada Ilahi, Insya Allah.


Dari Ibn Abbas r.a dari Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis ini daripada Tuhannya Tabaraka Wa Ta'ala, katanya : " Sesungguhnya Allah telah menetapkan yang baik dan yang jahat, dan telah menerangkan keduanya itu. Maka barangsiapa yang bercita kepada kebaikan, kemudian ia tidak mengerjakannya - Allah akan mencatit disisinya satu hasanah yang sempurna. Dan jika ia melaksanakan, nescaya Allah akan mencatitkan di sisiNya sepuluh hasanah hingga tujuh ratus kali lipat ganda dan hingga sampai beberapa kali ganda banyaknya. Dan jika ia bercita-cita mengerjakan sesuatu kejahatan kemudian tidak dilakukannya, Allah akan mencatitkan di sisiNya satu hasanah yang sempurna. Jika ia meneruskan cita-citanya yang jahat itu dan melakukannya, Allah akan mencatitkan baginya satu kejahatan sahaja.


Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya.Sender/owner : Unknown