Wednesday, May 4, 2005

Panduan Penuntut Ilmu..

'Ilmu dan Hal-Hal yang Berkaitan Dengannya

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Yang Menegakkan Keadilan. Para Malaikat dan orang-orang berilmu (juga bersaksi atas yang demikian), tidak ada Tuhan Yang berhak disembah melainkan Dia Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana". (Ali Imran: 18)
Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini berkata (yang terjemahannya) : Ini adalah kedudukan yang mengandung keistimewaan agung bagi ulama (orang-orang berilmu), sebab Allah mempersandingkan persaksian ulama dengan persaksian Allah dan para MalaikatNya terhadap suatu perkara yang sangat agung yaitu persaksian terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala .
>> baca penuh di blog Akh syarief<<
:: syarief ni my junior, head comm DnI masa Ta'aruf Week haritu..

No comments: